Category: Opplevingar i sentrum

Gamleskulen

Gamleskulen på Hellesylt vart bygd i 1898 og nytta som skulebygning fram til 1955, då nye Solborg skule vart teken i bruk. Gamleskulen vart i nokre år nytta til folkeboksamling. Til 100 års-jubileet for skulen i 1998 vart det skipa ei støtteforeining som samla inn ein del gamalt...

Sunnylven Kyrkje

Noverande Sunnylven kyrkje vart bygd i 1858 og teken i bruk i 1859. Kyrkja vart teikna av kaptein Rolvsen frå Nordjordeid og vigsla av biskop Kaurin den 7. august 1859. Materialane vart henta frå skogane på Hellebostad, Åsen, Hellesylt og Langeland, men ein god del måtte også kjøpast...

Hellesyltfossen

Den største og mest fotograferte turistattraksjonen på Hellesylt. Midt i sentrum og mellom to bruer, Høge bru frå 1907 og Hellesylt bro frå 1902 velter vassmassane seg ned etter det blankslipa granittberget. Her har fleire jettegryter blitt til av steinar som er førte med straumen. Fossen er fasinerande...

Hellesylt Bygdetun

Eit verdifullt kulturminne Det vesle gardsbruket i Holen med bygningar, lausøyre og ei større pengegåve vart i 1992 overdrege vederlagsfritt frå tre eldre sysken, Lars, Nils og Ingrid Holen til Stranda kommune. Stiftinga Hellesylt Bygdetun vart i 1994 skipa av Stranda kommune og Veneforeininga for Bygdetunet. Bygdetunet er...

Svarthammaren / Høgreiten

Høgreiten er eit frodig og flott friluftsområde rett ovanfor Hellesylt sentrum. I eldre tid var dette buplass for fleire familiar. No er her ingen hus, men framleis kan ein sjå restar etter grunnmurane. Ein kan velje om spaserturen hit skal gå frå Hellesylt og forbi Sunnylven kyrkje, eller...

Badestranda

Badestranda på Hellesylt finn du ved småbåthamna i retning Grand Hotel. Sandstranda er eit populært reisemål for folk både frå lokalmiljøet og frå bygdene rundt på varme sommardagar. Her er oppmura grillar som kan nyttast av alle besøkande, og danseplatting for dei som ønskjer ein svingom.

Badehuset

Kulturminne i Stranda Kommune i 1997 Badehuset på Hellesylt vart bygt i 1937 der spesielt ålesundaren Anton R. Larsen gjekk i brodden for arbeidet. Entreprenør Kristensen gav gratis av forskalingsmaterialen som var nytta til utviding av Hellesylt kai til byggearbeidet. I 1938 overtok Hellesylt Ungdomslag bygget som gåve,...