Category: Lokalnytt

Får løypeskiljarar frå lokal bedrift

Sparebanken Møre har tidlegare bidrege med store gåvebeløp til anlegga i Hyttehola, men banksjef Stig Tryggestad kom ikkje tomhendt til opningsfesten for anlegga til Sunnylven IL og Sunnylven skyttarlag.

Fortsatt rådmann i Stranda

På møte i formannskapet måndag 20. januar drøfta formannskapet om Stranda kommune skulle endrar stillingstittelen rådmann til kommunedirektør. Det vart inga endring.

-You`ll never walk alone-

Ho eig og driv bedrifta Søm Service på Hellesylt og syr det meste, men Heidi Melvoll Hauge kan også å strikke. Eit pledd med fotballklubben Liverpool er det siste arbeidet.

Vil kartlegge interesse for fiber blant eigarar av hytter og fritidseigedomar.

Stranda kommune har som kjent inngått kontrakt med Telenor for å bygge ut høghastigheitsbreiband i Sunnylven. Dei som har husstandar med registrert matrikkelnummer har kunne bestilt breiband og tv frå Telenor på bestillingssida: https://fiber.telenor.no No ynskjer Stranda kommune å få tilbakemelding frå eigarar av hytter og fritidsboligar i...

Offisiell opningsfest i Hyttehola

Det nye klubbhuset, fleirbrukshuset i Hyttehola til ein kostnad på 5.0 mill. kroner stod ferdig til bruk i fjor. Laurdag 18. januar inviterer eigarane Sunnylven IL og Sunnylven skyttarlag til offisiell opningsfest.