Category: Lokalnytt

Dette vil Stranda Arbeidarparti!

Lesarinnlegg frå Knut Dag Langeland -1 kandidat og Inger Helen Abelsen leiar-2 kandidat Stranda Arbeiderparti. -Handlingsrommet er noko betre no som vi er ute av Robek. Dette er takka vere svært lojale og dyktige medarbeidarar i heile den kommunale sektoren, eit handlekraftig næringsliv og eit godt politisk samarbeid...

Litt temperatur kring eigedomsskatt.

Siste del av den politiske debatten mellom listetoppane i Stranda kommune handla om tema som bygging av fleirbrukshall, eigedomsskatt, idrett og kultur, turisme, og om kven som ville støtte kven etter valet 9. september.

Listetoppane i Stranda diskuterte

Politisk debatt mellom listetoppane i kommunen stod på programmet under Strandadagane søndag. Sjølv om løysingane på aktuelle saker sprikte, var debatten stort sett sakleg og verdig for politikarar i ei god kommune.

Marit Arnstad (Sp) besøkte Stranda kommune

Stortingsrepresentant Marit Arnstad, Senterpartiet besøkte Stranda. Den tidlegare energiministeren var også innom Hellesylt der ho vart orientert om planane for hydrogenproduksjon, om kraftverkkonsesjonar og anna energibruk.

Ordføraren med svar til Frank Sve

I eit lesarinnlegg på nettstaden hellesylt.info kritiserer gruppeleiar i Stranda FrP, Frank Sve at renovering av Sunnylven skule har drege ut i tid. Ordførar Jan Ove Tryggestad svarar på kritikken.

FrP krev fortgang i renoveringa av Sunnylven skule.

I eit lesarinnlegg sendt hellesylt.info rettar gruppeleiar i Stranda FrP Frank Sve kritikk til kommunepolitikarar i Stranda, og då spesielt ordførar for at Sunnylven skule ikkje er blitt renovert. Kommunen har 85 mill. kroner på bok dei kan bruke, skriv Sve.