Category: Lokalnytt

Sende Storkultur frå Ljøen

Søndag var mykje av det gode Sunnmøre har å by på av song og musikk samla i Fjellgården Øvre Ljøen Amfi. Fleire fekk oppleve konserten live i amfiet, og i tillegg vart det heile formidla direkte over internett.

Storlaks beit uventa

Ole Arnstein Ringdal hevdar han fekk sjokk på fisketur i Fløtehølen torsdag kveld. Heilt uventa vart det fast fisk, ein rugg på ti kilo.

Opnar for publikum i juni

Berre nokre mindre detaljer står att og heile Verdsarvutstillinga er på plass i bedehuset på Hellesylt. Utstillinga blir opna for publikum så snart visse løyve er ordna, mellom anna i høve korona-epidemien.

Hellesylt på Europakartet gjennom Ibsen-app

Ein app om Henrik Ibsen har skapt stor reklame for lille Hellesylt i land som Tyskland og Frankrike. Dette er historia om ti elevar ved Stranda vidaregåande skule og ein lærar som laga Europareklame gjennom ein app på mobiltelefonen.

Kursar i våtdrakt og kajakk

Fjord Nature AS , firmaet med naturbaserte tilbod har auka pågang av kundar. Fleire leiger kanoar for opplevingar på fjorden, og andre vel kajakk og kurs i elvepadling.

Elevar rydda ein kulturarv.

Rydding av kulturarv og Fysisk fostring har vore prosjektoppgåve for elevane på ungdomssteget ved Sunnylven skule det siste året. Torsdag var elevar og to lærarar i Hellesylt Bygdetun og jobba med krattrydding.

Planlegg opningsfest i september

I løpet av 2020 håper styreleiaren i Ljøbrekkas Vener at turvegen frå Ljøen til Herdal er ferdig restaurert. Då kan det bli offisiell opningsfest, truleg i september.

Andakroken – ny digital trimpost

Den nye trimråsa til Andakroken stod ferdig i slutten av april i år. Trim- og friidrettsgruppa har fått ein del henvendingar med ønskje om at denne nye trimturen vert definert som trimpost. No er Andakroken lagt inn i Georeg slik at det er mogleg å registrere seg på...

Finsk selskap overtek Litlebø kraftverk

Litlebø kraftverk i Sunnylven er overteke av selskapet Finsk Kraft AB. Kraftverket ved Tryggestad har blitt drive privat gjennom selskapet Tryggestad kraft AS, men frå 15. mai skal den norske småkraftspesialisten Bekk og Strøm drifte kraftverket.