Category: Lokalnytt

Spela og dansa heile helga

Frå fredag til søndag var Sunnylven samfunnshus arena for spel og dans mellom ungdom frå heile Møre og Romsdal. Hellesylt Ungdomslag var vertskap for ei vellukka samling.

Laurdagskafe med sanitetslaget

I morgon, laurdag 20. september inviterer Sunnylven sanitetslag til laurdagskafe i nyesalen på Sunnylven samfunnshus. Der blir det sal av kaffi og kaker, og loddsal.

Heim frå Oaldsbygda

Torsdag kveld kom fyrste båtlast med sau og lam frå sommarbeite i Oaldsbygda. Knappe 300 av 420 slepte dyr var om bord i ferja ”Vestveg to”.

Trimtreff i Holedalen

Det blir trimtreff i Holedalen søndag. Og nye skilt for merking av råser og andre sjåverdige opplevingar er komne på plass.

Utan leksebøker til Holedalen

I morgon, tysdag dreg ungdomssteget ved Sunnylven skule på overnattingstur til Holedalen. –Kyrne er henta heim, så då skal vi overnatte i telt,- fortel jentene.

Såg på utbetringar langs Postveien

Utbetring av Den Trondhjemske Postvei frå Ljøkaia og oppover skal halde fram. Denne veka var folk frå fylke, Verdsarvorganisasjonen og Stranda kommune på synfaring saman med grunneigarar og medlemer i Hellesylt Næringslag.

-Byggeforbudet hindrar utvikling på Hellesylt-.

-Byggeforbudet langs Storfjorden har stoppa all nybygging og nyetablering i strandsona i heile området. På Hellesylt har investorar planar klare for eit nytt hotell, men får ikkje bygge. Skuffande-, sa leiar i Hellesylt Vekst, Inge Hole til NRK.

Mot slutten av eit trimår

Det gode veret held fram, men trimsesongen for poengsankarar i fjellsko går mot slutten i Sunnylven IL. I løpet av oktober blir poengbøkene skifta på alle trimpostar.

Våningshuset i Holen til Bygdetunet

Det nye våningshuset i Holen er blitt del av Hellesylt bygdetun. Fleire nyttige funksjonar og spanande attraksjonar blir planlagde der, fortel Karl Johan Øie.

Kulturkveld

Tysdag 23. september serverer elevar frå matlinja ved Stranda vidaregåande skule smaksprøver på tradisjonsmat etter 100 år gamle oppskrifter. Verdsarvskulen har henta det meste av råstoffet frå Verdsarvområdet.

Matkveld med v.g. 2. på Tronstad

Rundt 50 personar møtte på Tronstad grendahus for å sjå og smake på det elevar frå matfaglinja ved Stranda vidaregåande skule hadde laga etter 100 år gamle oppskrifter. For arrangøren Bygdetunets Venner vart kvelden ein suksess.

Aktivt Bygdekvinnelag

Sunnylven Bygdekvinnelag har sitt eige medlemsblad. Nyleg kom det ut eit nytt nummer der det blir fortalt om aktivitetar som har vore, og som vil kome.

Oppstart på Ljøvegen neste år

Nyleg runda riksveg 60, Ljøvegen 46 år etter opning, ein veg som i 1962 var eit stort framskritt innan samferdsel. Men sjølv med tre lange tunnelar vart ikkje vegen rastrygg. Neste år startar rassikring med nye tunnelar.