Category: Lokalnytt

Sunnivakoret i Sunnylven kyrkje

Sunnivakoret, Vestlandet sitt storkor kjem til Hellesylt med konsert i Sunnylven kyrkje søndag 8. mars. Det fyrste av fleire arrangement i høve 150-års jubileet for Sunnylven kyrkje i 2009.

Mange til kyrkje på såmannsøndag

Familiegudstenesta i Sunnylven kyrkje på såmannsøndag var godt besøkt. I tillegg til preike var det dåp, utdeling av nytestamente og song av gospelkoret.

HUL-styret mangla leiar

Det var få frammøtte på årsmøtet til Hellesylt Ungdomslag. Årsmelding og rekneskap synte til eit godt arbeidsår for laget, men ny leiar i hovedstyret hadde ikkje valnemnda lukkast å finne.

”Kven veit” i gong

Hellesylt Ungdomslag deltek med fem lag i den landsomfattande kunnskapskonkurransen ”Kven veit” som Noregs Ungdomslag arrangerer. Fyrste runde vart avvikla fredag 30 januar.

Har registrert alle setrestølar

I fjor sommar tråla Audun Brekke Fjeldheim Stranda kommune i jakta på kjende og ukjende setrestølar. UMB-studenten (universitet for miljø og biovitenskap) samla stoff til mastergradsoppgåva si som han skal levere i mai i år.

Utset hotellplanane

Det var stort frammøte då Hellesylt Vekst inviterte til orienteringsmøte om mellom anna hotellplanane på Hellesylt. Møtet var oppklarande, det blir ikkje bygging av nytt hotell på Hellesylt i år, men stor satsing på drift av Peer Gynt Galleriet og Hægstad Gård.

På tur til Alexandra Hotell

Etter ein liten juleferie, er barne-og ungdomskora på Hellesylt klare for nye songøvingar. Sist helg var dei fleste med på fyrste samling, til Alexandra Hotell med god servering og bading i symjebasseng.