Category: Lokalnytt

Generalprøve før Tomra Ørskog Festival

Sunnylven skulekorps og Stranda skulekorps samarbeider om deltaking på Tomra Ørskog Festival 25. april. Musikkmønstringa komande laurdag er også Nordvestmeisterskap for skulekorps.

Uventa påskebesøk

Fyrste påskedag dukka eit høgst uventa påskebesøk opp på Storstein. Inne i ein kjellar flaug ei kattugle rundt og ville ut.

Sunnylven sau og geit beste faglag

På årsmøtet til Møre og Romsdal sau og geitavlslag vart Sunnylven sau og geit tildelt utmerking som beste lokallag i fylket. Prisen var eit rosemåla fat.

Konsertperle i Sunnylven kyrkje

Skjærtorsdag fylte 300 personar Sunnylven kyrkje for å høyre musikar Helge Lilletvedt og lokale songarar framføre salmar av Lina Sandell. Konserten vart eit høgdepunkt så langt i markeringa av 150-års jubileet for kyrkja.

Mykje moro på grendakveld

Mange fekk med seg årets grendakveld på Sunnylven samfunnshus. I år var det ”Bygdarane” sin tur til å servere underhaldninga, og den høyrdest ut til å falle i smak.

Framførte påskemusikal i kyrkja

Mange var til stades under familiegudstenesta i Sunnylven kyrkje palmesøndag. Der framførte barne- og ungdomskora Ariel og Joyful påskemusikalen ”Har du hørt det”.

Mange brudevigsler for Runde

Sokneprest Svein Runde går ein travel vår og sommar i møte. I tillegg til faste kyrkjelege gjeremål, skal presten i Sunnylven og Geiranger vigsle 21 brudepar.

Fann seg påskepynt

Borna i fyrste og andre klasse ved Sunnylven skule var på tur i skogen torsdag for å finne seljekvistar, det nærmar seg påske.