Category: Lokalnytt

Attval i Sunnylven Bondelaget

Endre Frøysa held fram som leiar i Sunnylven Bondelag. Nils Kåre Frøysa vart nytt styremedlem etter Inge Røyrhus som sa frå seg attval. Resten av styret held fram.

Stor markering av kyrkjejubileum

Sunniva-koret og Hanne Krogh er mellom mange kjente aktørar som blir å høyre når Sunnylven kyrkje rundar 150 år i 2009. Jubileet for kyrkja startar med gudsteneste nyttårskvelden, og deretter blir det ulike markeringar til september.

Sanitetsbasar samla fullt hus

    Det var stor oppslutnad om Sunnylven sanitetslag sin basar på Sunnylven samfunnshus søndag. Totalt kom det inn litt over 33.000,- kroner.

”Sjokoladekappleik” i Tresfjord

Dansegruppa frå Hellesylt UL var sterkt representert under ”Sjokoladekappleik” i Tresfjord nyleg. Ei fylkesmønstring for moro og lyst for unge, dyktige danseaktørar.

Fylket støttar ungdomsklubben Verkstedet

Etter søknad har Møre og Romsdal fylke innvilga tilskot på 300.000,- kroner til opprusting av lokale til ungdomsklubben Verkstedet. Ei gla`melding til alle som har jobba for å få til eit fleirbrukshus for ungdom på Hellesylt.

Drøfta kyllingproduksjon i Sunnylven

Kyllingproduksjon var tema på Sunnylven Bondelag sin bondekafe nyleg. Ein ukjend produksjon for bønder i Sunnylven, men som fleire fann interessant å høyre meir om.

Har invitert Dronning Sonja

I 2009 feirar Sunnylven kyrkje 150 år. I samband med jubileumsmarkeringa blir fleire invitasjonar sendt ut. Ein har gått til H.M. Dronning Sonja, Det Kongelige Slott.

Evakueringsplan ferdig

På eit godt besøkt møte mellom skuleleiing, dagleg leiar ved beredskapssenteret på Stranda Kjell Jogerud, foreldre og elevar vart opplegget for ei evakuering i tilfelle ras og flodbølge presentert. Sunnylven skule har beredskaps/evakueringsplanen klar.

Siste tur for turistferja

Søndag 12. oktober gjekk turistferja Bolsøy den siste turen mellom Hellesylt og Geiranger i år. Ein ny og utvida ferjesesong etter Verdsarvfjorden var over.