Category: Lokalnytt

Sunnylvscup 3. renn.

Torsdag 27. februar vart tredje renn i Sunnylvscup på ski arrangert i Hyttehola. Rennet som gjekk i fri stil samla 54 deltakarar utan tidtaking denne gongen.

Konsert i Sunnylven kyrkje laurdag

I Sunnylven kyrkja blir det vakre tonar både musikalsk og på vokal å høyre laurdag 29. februar. Då kjem utøvarar frå den kommunale kulturskulen og lokale kor til kyrkja for å halde konsert på sein ettermiddag.

Populært med fastelavnskafé

Sunnylven samfunnshus vart samlingsstad for mange laurdag. Dagen før fastelavnssøndag inviterte Sunnylven sanitetslag på kafé med sal av kaker, kaffi, bollar, fastelavnsris og utlodding.

Verteikn frå primstaven

Den 22. februar er datoen for Petersmesse om våren, dagen som blir kalla Peter Stol og som frå gamalt av var ein merkedag for veret langt fram etter sommaren.

Sanitetslaget har halde årsmøte

Aktiviteten i Sunnylven sanitetslag er stor, der er nye arrangement stadig. For to veker sidan var det binding og sal av fastelavnsris, og komande laurdag 22. februar inviterer sanitetsdamene til fastelavnskafé.