Category: Lokalnytt

Ny leiar i Sunnylven sanitetslag

Sunnylven sanitetslag har teke hensyn til smittevern og halde digitalt årsmøte. Hilde Langlo Brekke vart ny leiar i laget, etter Kari Hauso Stadheim som hadde sagt frå seg attval. Laget hadde 62 betalande medlemer i 2020.

Årsmøte i Sunnylven samfunnshus

Årsmøte i foreininga Sunnylven samfunnshus vart halde på Hellesylt Boutique & Bar etter godkjente smittevernreglar fredag kveld. Eit fåtall medlemar møtte, men årmøtet var gjennomført og alle vedtak fatta samrøystes.

Isferd i Bygdaelva

Etter ein lang kuldeperiode med minusgrader langt ned på det tosifra, kom mildver med vind og regn. Det førte til at is og snø smelta, og Bygdaelva i Sunnylven «braut» isen.

Årsmøte i Sunnylven Pensjonistlag

Fredag 26. februar er det årsmøte i Sunnylven Pensjonistlag. Der kan dei fleste i laget møte om dei vil, for regjeringa har no opna opp for hundre personar ved arrangement i lokale med lause stolar.

Gjekk NorgesCup i Førde

Langrennsløparen Kristine Hjellbakk Hole, Sunnylven IL fekk sin debut i NC langrenn helga 13. og 14. februar. I Førde deltok juniorløparen på både klassisk og fristil over 10.0 km.

Korona reduserte aktiviteten i HUL

Hellesylt Ungdomslag har halde årsmøte. Det siste året vart spesielt med redusert aktivitet grunna korona-epidemien, går det fram av årsmeldingane. Marianne Fivelstad held fram som leiar i HUL, eit lag der dei fleste tillitsvalde tok attval.

Trimskjema 2021 til sals.

Trimskjema for 2021 er no lagt ut for sal på COOP. Skjemaet kostar som i fjor kr 40,-. Einaste endring i forhold til fjorårets skjema er at Andakroken er kome til som ny post. Registrering av trimturar vil også i år kunne gjerast ved appen georeg (https://www.georeg.no) ....

Har strikka til nyfødde born

Sanitetsdamer jobbar mykje i det stille, men gjer arbeid til glede for både store og små. Snart får barneavdelinga ved Åse sjukehus kasser med varmande strikkaplagg frå Sunnylven sanitetslag.

Planforslag til reguleringsplan klart

Eit planforslag til reguleringsplan på Ljøen er ferdig og lagt fram. Der er lagt til rette for hotellformål, boligtomt, utescene og areal for tjenesteyting og naudsynt infrastruktur. Naboar til hotellet helsar turistverksemd velkome.