Category: Lokalnytt

Utflytte sunnylvingar helsar heimbygda

«Det store i det litla» blir slagordet når det i Sunnylven blir fokus på verdien av friviljugt lagsarbeid. Laurdag 10. november inviterer ei idegruppe til kultursamling og møte med utflytte sunnylvingar.

Skapte smoothie av bær

Elevar frå Hellesylt som var med i den tverrfaglege ungdomsbedrifta ZUP UB ved Stranda vidaregåande skule er med i ei ny nasjonal lærebok i Entreprenørskar og bedriftsutvikling.

Etterlyser svar på kraftutbyggingsanke

NVE gav i 2017 konsesjon for utbygging av tre nye kraftverk i Sunnylven, Langedalselva Kraftverk, Hauge Kraftverk og Røyrhus Kraftverk. Fleire klaga på vedtaka og ankeavgjerd frå olje –og energidepartementet dreg ut.