Category: Lokalnytt

Ute av ROBEK-registeret

Under kommunestyremøtet onsdag blir Stranda kommune meldt ut av ROBEK-registeret. Frå 2013 har kommunen dekt inn eit akkumulert meirforbruk på 50.8 mill. kroner.

Elevar har dekorert bokkasser

Det var i 2017 at styret i støttegruppa for Sunnylven bibliotek vedtok å kjøpe inn tre bokkasser og plassere på mykje brukte trimpostar. Og i år har dei kvite bokkassene fått nytt design.

Avslutta skuleåret

Onsdag 19. juni var det sommaravslutning ved Sunnylven skule med program av elevar, utdeling av vitnemål, utlodding og enkel servering.