Category: Lokalnytt

Bygdedugnad får pengar og skryt

I 2007 fekk tre lag på Hellesylt tildelt 300.000,- i bygdeutviklingsmidlar for perioden 2007 til 2010. Årsrapporten viser stort engasjement og kreativitet også i 2008.

Årsmøte i Sunnylven sanitetslag

14 av laget sine 61 medlemer møtte fram då Sunnylven sanitetslag heldt årsmøte i peisestova på Kyrkjelydshuset nyleg. Vanlege årsmøtesaker stod på saklista.

Nyskapingen

Gjennom form, farge og fantasi skal nye trivselsfremjande tiltak utformast for innbyggjarar og tilreisande i Stranda. Næringsavdelinga lyser no ut til premiert idekonkurranse med svarfrist 15. mai.

Øvde nye dansetrinn

Rundt og rundt og med fjørlette steg vart ein ny dans innøvd på Hellesylt søndag. Dansegruppa i Hellesylt Ungdomslag kosa seg på ”parketten” saman med innleigd instruktør.

Sunnivakoret i Sunnylven kyrkje

Sunnivakoret, Vestlandet sitt storkor kjem til Hellesylt med konsert i Sunnylven kyrkje søndag 8. mars. Det fyrste av fleire arrangement i høve 150-års jubileet for Sunnylven kyrkje i 2009.

Mange til kyrkje på såmannsøndag

Familiegudstenesta i Sunnylven kyrkje på såmannsøndag var godt besøkt. I tillegg til preike var det dåp, utdeling av nytestamente og song av gospelkoret.

HUL-styret mangla leiar

Det var få frammøtte på årsmøtet til Hellesylt Ungdomslag. Årsmelding og rekneskap synte til eit godt arbeidsår for laget, men ny leiar i hovedstyret hadde ikkje valnemnda lukkast å finne.