Category: Lokalnytt

Sunnylven sau og geit beste faglag

På årsmøtet til Møre og Romsdal sau og geitavlslag vart Sunnylven sau og geit tildelt utmerking som beste lokallag i fylket. Prisen var eit rosemåla fat.

Konsertperle i Sunnylven kyrkje

Skjærtorsdag fylte 300 personar Sunnylven kyrkje for å høyre musikar Helge Lilletvedt og lokale songarar framføre salmar av Lina Sandell. Konserten vart eit høgdepunkt så langt i markeringa av 150-års jubileet for kyrkja.

Mykje moro på grendakveld

Mange fekk med seg årets grendakveld på Sunnylven samfunnshus. I år var det ”Bygdarane” sin tur til å servere underhaldninga, og den høyrdest ut til å falle i smak.

Framførte påskemusikal i kyrkja

Mange var til stades under familiegudstenesta i Sunnylven kyrkje palmesøndag. Der framførte barne- og ungdomskora Ariel og Joyful påskemusikalen ”Har du hørt det”.

Mange brudevigsler for Runde

Sokneprest Svein Runde går ein travel vår og sommar i møte. I tillegg til faste kyrkjelege gjeremål, skal presten i Sunnylven og Geiranger vigsle 21 brudepar.

Fann seg påskepynt

Borna i fyrste og andre klasse ved Sunnylven skule var på tur i skogen torsdag for å finne seljekvistar, det nærmar seg påske.

Syng Lina Sandell

Konsert med salmar av Lina Sandell, framført av lokale songkrefter og Helge Lilletvedt på piano, står på repertoaret i Sunnylven kyrkje skjærtorsdag kveld.

Stadionopning med snorklipping

Sunnylven IL sitt nye skiskyttaranlegg i Hyttehola vart offisielt opna med snorklipping og med avvikling av siste kretsrenn. Vel 100 utøvarar frå Sunnylven IL og klubbar i Sogn og Fjordane deltok.

Skiskyttaranlegg offisielt opna

Litt småpuss med mellom anna tilsåing med grasfrø her og der, og anlegget vil bli godkjent for utbetaling av dei siste spelemiddlane.- Det sa leiar i Sunnylven IL, Knut Dag Langeland då han ønska løparar, leiarar og eit stort antall publikum vel møtt til opningsseremoni i Hyttehola laurdag.