Category: Lokalnytt

Spor frå vikingtida på Ljøsætra

I samband med detaljregulering for bygging av hotell tinga Stranda kommune ei arkeologisk gransking av eit avgrensa område på Ljøen og Ljøsætra. No er svar kome tilbake frå fylkeskonservatoren.

Innslag frå Hellesylt på TV i kveld.

NRK Møre og Romsdal har vore på Hellesylt og laga innslag til TV-sendinga i kveld. Som dei fleste har fått med seg er det stor aktivitet i sentrum og området kring i samband med ei viss filminnspeling.

Restaurant Øcal til sals

Hellesylt sin gode og populære serveringsstad, Restaurant Øcal er til sals. -På grunn av helsemessige årsaker ønskjer vi å selje restaurant og tilhøyrande bygg, helst til lokale kjøparar, seier Ramazan Øcal.