Category: Lokalnytt

Godt årsresultat for Sparebanken Møre

Sparebanken Møre har lagt bak seg eit nytt, godt år med vekst og lave tap. Utbytte på eigenkapitalbevis er godt, og avsetjingar til kultur, idrett og andre ideelle formål er 176 mill. kroner.

Får løypeskiljarar frå lokal bedrift

Sparebanken Møre har tidlegare bidrege med store gåvebeløp til anlegga i Hyttehola, men banksjef Stig Tryggestad kom ikkje tomhendt til opningsfesten for anlegga til Sunnylven IL og Sunnylven skyttarlag.

Fortsatt rådmann i Stranda

På møte i formannskapet måndag 20. januar drøfta formannskapet om Stranda kommune skulle endrar stillingstittelen rådmann til kommunedirektør. Det vart inga endring.