Category: Lag og organisasjonar

Sunnylven skulekorps

(Foto frå arkivet, 17. mai 2018) Sunnylven skulekorps har halde årsmøte. I styret er desse med; Leiar: Oddbjørg Stadheim Styremedlemer: Synnøve KJellstad Silje Brendefur Frode Nessan Anne Karin Brenne Ringdal Økonominemnd: Barbro Lade Susanne Ringdal Olianne Sjåstad Dirigent for korpset er Trond Otto Berg

Lag og organisasjonar m/leiarar

Her er ei liste over lag og organisasjonar i Sunnylven med leiarar pr. 1. mai 2021. Send inn melding om der skulle vere feil eller lag/organisasjonar som manglar. Hellesylt Ungdomslag v/ Marianne Fivelstad Sunnylven Idrottslag v/ ?? Sunnylven sanitetslag v/ Hilde Langlo Brekke Sunnylven Bondelag v/Peder Hellebostad Sunnylven...

Sunnylven bibliotek

Sunnylven bibliotek ligg i andre høgda i Sunnylven kyrkjelydshus. Biblioteket har desse opningstidene; Tysdag. Kl. 16.30 – 18.30 Torsdag; Kl. 09.00 – 11.00 Biblioteket har korte opningstider, men ein kan tinge bøker på SMS eller via katalogen. Telefonnummer til Sunnylven bibliotek er mob. 940 38 115. Lånenummer får du...

Sunnylven Idrottslag

Sunnylven Idrottslag vart skipa 16. januar 1901. Rasmus P. Tryggestad var fyrste formann i laget og medlemstalet var 36, alle menn. Medlemstalet i 2014 var 425. Idrettsaktivitetar:

Sunnylven sanitetslag

Sunnylven sanitetslag vart skipa i 1912. Sanitetslaget er tilslutta Norske Kvinners Sanitetsforening og arbeider for unge og eldre i Sunnylven. Laget har møterom i andre høgda på Kyrkjelydshuset. Sanitetslaget skipar mellom anna til julefest for pensjonistar, adventsstund for pensjonærane på omsorgssenteret og frukost på skulen for born og...