Category: Notiser

Lokalt næringsliv kan søkje støtte

Stranda kommune har fått tildelt kompensasjonsmidlar frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til støtte for lokalt næringsliv. Det er no høve til å søkje fram til 7. mai kl. 23.59.

Framhaldande årsmøte i Sunnylven Idrottslag

Valnemnda har ikkje lukkast å finne kandidat til ny leiar i Sunnylven Idrottslag. Kan De tenkje deg å leie eit idrettslag med god økonomi, nye, gode anlegg for sommar- og vinteridrett og masse flott idrettsungdom?? Meld deg til velnemnda v/Magne Brekke!   Framhaldande årsmøte Sunnylven idrottslag Onsdag  21/04...

Påsketreff på Ljøen er utsett

Vi var mange som gleda oss til sosielt treff og drøs med Sunnylven Pensjonistlag i amfiet på Øvre Ljøen tysdag i påskeveka. Men nei, koronaen har greidd å øydelegg også dette.

Storviltprøve for jegerane i år.

Til jakta i fjor haust slapp jegerane å skyte opp til storviltprøve på grunn av smittefare etter utbrot av korona-pandemien. I år må alle opp til «eksamen» på skytebana som vanleg.

Nominert til Spelemannpris med Kjellstadslåttar

Folkemusikar Britt Pernille Frøholm frå Hornindal gav ut soloalbumet «Fokhaugen» i desember 2020. No er meisterfelespelaren nominert i kategorien Folkemusikk og Tradisjonsmusikk til Spelemannsprisen 2020.

Årsmøte i Sunnylven Idrottslag

Årsmøte i Sunnylven Idrottslag Onsdag 17/2 – 2021 Klokka 20.00 klubbhuset, Hyttehola (Dersom naudsynt pga. korona vert møtet på teams. Opplysning om dette kjem evt. På hellesylt.info og som oppslag)   Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar og referent 3. Val av to personar til...