Category: Notiser

April-trim i sommarsol

Det vart eit stråland ver for turfolket som besøkte den nye poengposten på Ljøkaia søndag. Trimgruppa registrerte 32 denne gongen.

Skytestemne i Hyttehola

Sunnylven skyttarlag er arrangør av tre skytestemne i Hyttehola i vår, alle feltstemne. Sjølv om dette er konkurransar på eit høgt plan er det høve også for andre med interesse i skyting til å delta.

Innkalling til årsmøte – Sunnylven IL 2021

Årsmøte i Sunnylven Idrottslag onsdag 02.03.2022, klokka 20.00 på klubbhuset i Hyttehola  Saksliste: Godkjenning av innkalling. Val av møteleiar og referent. Val av to personar til å skrive under møteboka. Årsmelding for hovudstyret og undergruppene. Rekneskap 2021 Val . Innkomen sak: Tilbakemelding frå arbeidsgruppa for nytt treningssenter på...

Seniornett med kurs i sikkerheit på nett

Etter eit lenger opphald grunna korona-pandemien, inviterer Seniornett Stranda til kurs i nyrenoverte møtelokalet i Byrghuset, inngang frå Kyrkjegata. Fyrste samling er måndag 28. februar klokka 11.00.

Søkjer informasjon kring gamle bilete

Hellesylt.info har fått e-post frå Nils Roger Matvik som fortel at han har teke vare på ein del bilder etter foreldra sine Anna og Rasmus Matvik, og nokre etter Nils Ragnar Aakernes og Ragnhild Aakernes.