Category: Notiser

Vann i Retura Cup

Ørjan Frøysadal Hauge og Kristian Frøysadfal Hauge, begge frå Sunnylven skyttarlag vann sine klasser i Retura cup, skyttarstemne arrangert av Hornindal og Markane skyttarlag. Av Sunnylven skyttarlag Hornindal og Markane Skyttarlag var arrangør av årets Retura Cup finale i skyting denne veka. Her deltok skyttarar også frå Sunnylven...

Ikkje lovleg innkalling

Innkallinga til årsmøtet i Hellesylt Næringslag/Hellesylt Utvikling måndag kveld var ikkje i samsvar med vedtektene for laget. Nytt årsmøte blir halde om tre veker.

Innkalling årsmøte Hellesylt Næringslag / Hellesylt Utvikling

Årsmøte i Hellesylt Næringslag/Hellesylt Utvikling Måndag 17. februar klokka 20.00 på Sunnylven Samfunnshus Interimstyret oppmodar med dette bygdefolket til å bli med å ruste opp bygda vår for å møte framtida med optimisme.  Sakliste Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar og to personar til å skrive...

Tilsett som kyrkjetenar

Renate Furre Henriksen-Sandvær er tilsett som kyrkjetenar i Sunnylven frå februar månad, det får www.hellesylt.info opplyst hos Storfjord kyrkjelege fellesråd. Stillinga som kyrkjetenar i Sunnylven har vore lyst ut sidan tidleg i fjor haust. Renate Furre Henriksen-Sandvær er busett i Strandadalen og jobbar til dagleg som redaktør i...

Norangsdalen opna igjen

Fylkesveg 655 gjennom Norangsdalen blir stengt i dag 04. februar kl. 22.00 og inn til vidare på grunn av fåre for snøras. Ved spørsmål, kontakt Vegtrafikksentralen på tlf. 175. SISTE: Fylkesveg 655 gjennom Norangsdaløen vart opna for trafikk igjen i dag 06. februar kl. 14.00  

Årsmøte Sunnylven Samfunnshus.

Tysdag 25.02.2020 kl 20.00 på Fossedursalen. Sakliste Godkjenning av innkalling. Val av møteleiar og referent. Val av to til og skrive under møteprotokoll. Årsmelding. Rekneskap. Justering av husleige. Val. Innkomne saker. Innkomne saker til handsaming på årsmøtet må vere styret i hende innan 18.02.2020. Enkel servering. Vonar på...