Category: Notiser

Vegstenging på fv. 60

Statens Vegvesen melder at fv. 60 Hellesylt – Tryggestad blir stengt ved Sveabakkbrua frå onsdag 16. november klokka 22.15 til klokka 06.00 neste dag. Arbeidet med masseutskifting skal fullførast og da må vegen gravast heilt av. Redningsetatane kan passere på staden og stenginga er tilpassa siste bussen til...

Fekk 4-års bok

Under familiegudstenesta i Sunnylven kyrkje søndag fekk to gutar og to jenter si 4-års bok. Mange av dei unge kyrkjegåarane var nok spente då sokneprest Stein Karstensen las opp namnet deira i den fine 4-års boka. Etter tur kom alle fire fram for å få den overlevert.