Category: Notiser

Ordførarar rikka ikkje grensesteinen

Dei rikka ikkje grensesteinen i Kjellstadli i 2002 dei to ordførarane Inge Gjerde (H), Stranda, og Bjørn Lødemel (H), Hornindal. Ønskje var å fjerne den og lage ei kommune og eitt fylke, men slik har det ikkje gått.

Strålande jul i Sunnylven kyrkje

Sunnylven har ei stor og flott kyrkje, men ikkje fast tilsett sokneprest. Likevel, det vart ei minnerik familiegudsteneste på julaftan for ei nær fullsett kyrkje, med prest på fullmakt, organist heime på juleferie, skulekorps og songlag.

Juleverkstad på skulen

Ei veke før juleavslutning var det juleverkstad ved Sunnylven skule. Også i år kom det Lucia-besøk med song, ljos og lussekattar, og damene frå sanitetslaget var på plass og serverte mat.

Pressemelding om hydrogensatsing

I samband med at Flakk-Gruppen har fått tildelt 37.6 mill. kroner til hydrogensatsing på Hellesylt, har Stranda kommune sendt ut denne pressemeldinga: PRESSEMELDING Hellesylt Hydrogen Hub, eit konsortium av leiande aktørar innan hydrogenfeltet, er tildelt 37,6 MNOK frå finansieringsordninga PILOT-E, for utvikling av ei heilskapleg verdikjede for produksjon,...

Vi bygge toalett på badestranda

På vegne av badehusstyret i Hellesylt Ungdomslag har leiar Asle Ringdal sendt inn merknad til arealplan for Hellesylt. HUL ønskjer å få reist eit toalettanlegg i området ved badestranda på Hellesylt.

Planprogram opp til behandling

I møte komande torsdag har Utval for faste plansaker i Stranda kommune til behandling planprogram for detaljregulering hotell Ljøen. Rådmannen rår til å vedta planprogrammet.