Category: Notiser

Tilsett som kyrkjetenar

Renate Furre Henriksen-Sandvær er tilsett som kyrkjetenar i Sunnylven frå februar månad, det får www.hellesylt.info opplyst hos Storfjord kyrkjelege fellesråd. Stillinga som kyrkjetenar i Sunnylven har vore lyst ut sidan tidleg i fjor haust. Renate Furre Henriksen-Sandvær er busett i Strandadalen og jobbar til dagleg som redaktør i...

Norangsdalen opna igjen

Fylkesveg 655 gjennom Norangsdalen blir stengt i dag 04. februar kl. 22.00 og inn til vidare på grunn av fåre for snøras. Ved spørsmål, kontakt Vegtrafikksentralen på tlf. 175. SISTE: Fylkesveg 655 gjennom Norangsdaløen vart opna for trafikk igjen i dag 06. februar kl. 14.00  

Årsmøte Sunnylven Samfunnshus.

Tysdag 25.02.2020 kl 20.00 på Fossedursalen. Sakliste Godkjenning av innkalling. Val av møteleiar og referent. Val av to til og skrive under møteprotokoll. Årsmelding. Rekneskap. Justering av husleige. Val. Innkomne saker. Innkomne saker til handsaming på årsmøtet må vere styret i hende innan 18.02.2020. Enkel servering. Vonar på...

Sunnylven skyttarlag arrangerer Bedriftscup

Sunnylven skyttarlag ønsjer velkomen til årets bedriftscup i miniatyrskyting. Fyrste skyting blir onsdag 5. februar og deretter er det skyting andre kvar onsdag fram til finale 18 mars, opplyser skyttarlaget. I fjor vart bedriftscupen avlyst grunna for lite påmelding. Det håper arrangøren ikkje skjer i år. Første konkurransedag...

Småbarnsong på kyrkjelydshuset

-Onsdag 29. januar inviterer vi til årets første samling med småbarnsong på kyrkjelydshuset på Hellesylt. Vi starter ca. kl 16.15 med enkel servering og held fram med song, musikk og bibelforteljingar etterpå, skriv Carolin Eide. Ho ønskjer vel møtt og håper mange kjem.

Reagerer på bankendringar på Hellesylt

Utflytt sunnylving, Karl Kristian Langeland har sendt brev til Sparebanken Møre ved banksjef Kjell Martin Ringset og med kopi til nettstaden hellesylt.info. Langeland er bekymra for framtida til banken si avdeling på Hellesylt etter å ha lese om planlagde endringar.

Kløvertur i fint januar-ver

Kløvertur med Sunnylven sanitetslag onsdag kveld fekk fint ver. Plussgrader, vindstille, ikkje nedbør og flaumljos frå Hellesylt stadion som lyste opp det meste av turen.

Miniatyrskyting i Sunnylven

Sunnylven Skyttarlag arrangerte lagsmeisterskap i miniatyrskyting for alle klasser tysdag kveld. Det deltok heile 18 skyttarar, med eit aldersspenn på over 70 år. Skyting er ein sport for alle uansett alder.

Skadar på Røyrhusvegen

Med fulle veggrøfter av snø og mykje nedbør som regn fekk vegen til Røyrhus betydelege skader natt til 21. januar. Det hindra mellom anna skuleruta i å kome fram.