Category: Sommardagar på Hellesylt

Planlegg nye Sommardagar

Torsdag var det kalla inn til oppsummering og planleggingsmøte for Sommardagar på Hellesylt. Femten personar frå lag og organisasjonar møtte og utveksla erfaringar og idear for nye sommardagar som i år går av stabelen frå 4. til 6. juli. Fredrik Stadheim – 31.01.2014 09:52:17 I 2014 blir Sommardagar...

Raust frå Sparebanken Møre

Under Sommardagar på Hellesylt kom banksjef Stig Tryggestad, Sparebanken Møre på utescena med ei ”spekka ” lommebok. Heile 225.000.- kroner hadde han med i gåver til lag og organisasjonar i Sunnylven. Fleire hadde søkt om Gullkornmiddlar, overskot i Sparebanken Møre. Under avslutninga av Sommardagane kunne representantar for sju...

Ordføraren opna Sommardagar på Hellesylt

Ordførar Jan Ove Tryggestad opna dei 26. Sommardagar på Hellesylt laurdag. Han rosa arrangøren og sine sambygdingar for samarbeid om eit flott arrangement. Heile bygda stiller opp for å gje våre gjestar det beste denne helga. Det har blitt ein sommarfest om lag etter same mønster frå år...

Gjer klar til andeslepp

Hellesyltfossen har vore arena for det såkalla andesleppet sidan 2005. Under Sommardagar på Hellesylt er det nok ein gong klart for ”konkurransen” mellom 2000 gule plastfuglar om å kome først frå Høge bru til oljelensa i sjøen forbi Hellesylt bro.