Category: Trimpostar

Høgane

Trimposten (5. poeng) ligg aust for Terdalssætra (630 m.o.h.) og blir mest nytta på ski om vinteren.

Langeland / Tryggestadskogen

Kort tur, startar ved Karbøbrua. Gå etter «Den gamle postveien» i retning Storhaugbrua. Tid til posten(3. poeng) ca. 30. minutt.

Åsenakken

Frå Hellebostad går ein på traktorveg opp til utmarksgard og bru over Hellebostadelva.

Vatnedalen

5 poeng, 802 moh. Turen startar frå parkeringsplassen på Djupejølet/Frøysasætra. Går sørover langs inngjerda kalvebeite til søraustsida av Vatnedalselva og så sti til Vatnedalsvatnet. Posten ligg i ei kasse til venstre for vatnet ved stor stein.  

Haugedalen

8 poeng, 708 moh. Ei rås går frå garden til Svein Rusten. Frå fjøsen går ein langs veg til ei kjem til enden, gå gjennom grinda. Ein kan også starte ved brua over Haugedalseleva. Her er det bratt oppstigning på vestsida av Haugedalselva til Haugestølen. Posten er i...

Berga

3 poeng, 266 moh. Råsa startar frå ”Rendekroken” ved Frøysa. Gå på gammal bilveg om lag 2oom og ta så til venstre oppover svaberga til tv-masta. Ein kan også gå frå parkeringsplassen ved hovudvegen oppe på Berga. Ein fylgjer råsa opp til ei hytte med stort møne og...

Liadalen

8 poeng, 743 moh. Start frå Berga ved Hole. Råsa går frå parkeringsplass ved hovudvegen forbi hytte med stort møne og vidare skrått aust langs fjellsida. I råsa er det bru over Liaelva. Ved nedstestølen svingar råsa vestover til Liasetra. Alternativ så kan ein gå ”kuråsa” som startar...

Holedalsvatnet

5 poeng, 725 moh. Bilveg fram til brua ved Holedalstølen. Gangsti i lett terreng på nordsida langs elva og vatnet, ca 2,5 km. Trimposten er i fremste enden av vatnet i ei kasse ved stor stein som ligger litt ut i vatnet. For skigåarar er posten om vinteren...

Brudaholen/Skihella

5 poeng, 680 moh. Frå parkeringsplassen på Røyrhussætra går råsa sørover på nordsida av Skihelleelva til Brudaholen. Posten ligg i hytta.  

Kjellstaddalen

5 poeng, 440 moh. Frå parkeringsplassen ved Tronstad Grendahus går ein over brua til Kjellstad. Følgjer her traktorvegen som går til Tverrgarden ca. halvvegs i Kjelstaddalen. Posten er i kasse festa til eit tre.  

Fagredalen

5 poeng, 670 moh. Frå parkeringsplass på Bygdastølen i Moldskredalen går råsa vestover til Fagredalsvatnet. Posten ligg i kasse ved ein hammar på høgda før nedgang til Brunevatnet.