Category: Ukategorisert

Storfjordstemne på Ytste Skotet 12. juni

Storfjordstemnet 2022 vert i år halde søndag 12. juni på Storfjordens Venner sin eigen gard Ytste Skotet i Fjord kommune. Styret har valt i leggje Storfjordstemnet 2022 til Storfjordens Venner sin eigen gard – Ytste Skotet – 225 meter over fjorden i Fjord kommune. Program Storfjordstemnet 2022 blir...

Vedtekne i Utval for plansaker i Stranda kommune.

På møtet i utval for Plansaker i Stranda kommune 11. april var det oppe til behandling tre saker med tilknytning til Hellesylt. Alle fekk positive vedtak for søkjarane, og vedtaka er endeleg. Fritidsbolig i driftsbygning Henrik Storstein Spilker har søkt om dispensasjon frå LNFR-formålet i kommuneplanen for bruksendring...

Minister besøkte Hellesylt

Kommunal -og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) besøkte Hellesylt fredag. Her fekk han orientering om fleire ting, mellom anna vanskar som cruisenæringa har møtt og vil møte, og storsatsing på turistnæring.

Årsmøte Sunnylven idrottslag

Onsdag  17/2 – 2021 klokka 20.00 på klubbhuset i Hyttehola Har du saker vi skal ta opp,  gi melding til styret v. Per Ingebrigt Karbø tlf. 91324084 eller epost  peringebrigt@gmail.com  innan 31/1– 2021. Dersom nokon som er på val vil seie i frå seg  attval,  må dei gi...