Korona reduserte aktiviteten i HUL

Hellesylt Ungdomslag har halde årsmøte. Det siste året vart spesielt med redusert aktivitet grunna korona-epidemien, går det fram av årsmeldingane. Marianne Fivelstad held fram som leiar i HUL, eit lag der dei fleste tillitsvalde tok attval.

Nominert til Spelemannpris med Kjellstadslåttar

Folkemusikar Britt Pernille Frøholm frå Hornindal gav ut soloalbumet «Fokhaugen» i desember 2020. No er meisterfelespelaren nominert i kategorien Folkemusikk og Tradisjonsmusikk til Spelemannsprisen 2020.

Trimskjema 2021 til sals.

Trimskjema for 2021 er no lagt ut for sal på COOP. Skjemaet kostar som i fjor kr 40,-. Einaste endring i forhold til fjorårets skjema er at Andakroken er kome til som ny post. Registrering av trimturar vil også i år kunne gjerast ved appen georeg (https://www.georeg.no) ....

Har strikka til nyfødde born

Sanitetsdamer jobbar mykje i det stille, men gjer arbeid til glede for både store og små. Snart får barneavdelinga ved Åse sjukehus kasser med varmande strikkaplagg frå Sunnylven sanitetslag.

Årsmøte i Sunnylven Idrottslag

Årsmøte i Sunnylven Idrottslag Onsdag 17/2 – 2021 Klokka 20.00 klubbhuset, Hyttehola (Dersom naudsynt pga. korona vert møtet på teams. Opplysning om dette kjem evt. På hellesylt.info og som oppslag)   Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar og referent 3. Val av to personar til...

Grand Hotel får svalgang

Det kan bli tak over verandaer ved Grand Hotel på Hellesylt. Eit gamalt bilete viser at slike overbygg har hotellet hatt ein gong for lenge sidan.

Planforslag til reguleringsplan klart

Eit planforslag til reguleringsplan på Ljøen er ferdig og lagt fram. Der er lagt til rette for hotellformål, boligtomt, utescene og areal for tjenesteyting og naudsynt infrastruktur. Naboar til hotellet helsar turistverksemd velkome.

Snart sal av fastelavnsris

I desse dagar har medlemar i Sunnylven sanitetslag fått medlemsblad med vårprogram, og med eit kort attersyn på 2020 i postkassene. Korona-epidemien «bremsar», men mange aktivitetar er likevel opplista for det fyrste halvåret.