Nok av bondens andre gull

Han fekk det som han ville bondelagsleiaren i Sunnylven. Snøbyger, eller bondens gull nummer to har lava ned i rikeleg monn, men etter 17. mai blir det finever. Det melder Peder Hellebostad.

Det blir 17. mai-feiring i Sunnylven

Sunnylven Idrottslag er hovudarrangør av 17. mai i Sunnylven. Nasjonaldagen skal feirast, men det blir ei litt anna markering i år enn tidlegare grunna korona-epidemien.

Sunnylvingen 8. mai 1985.

I Sunnylvingen frå 8. mai 1985 kunne ein mellom anna lese om det fyrste stemnet i Sunnylvscupen. Teatergruppa legg fram eit framlegg til nytt hovudstyre i HUL. Elisabeth Andreasson ættar frå Sunnylven ! Leif Egil Aasen redda poeng mot Hellandshamn og det har vore skulekorpsbasar med medaljeutdeling.

Byggefelt og utbetring av Ringdalsvegen.

Arbeidet med å opparbeide det nye tomtefeltet i Ringdalsåsane går raskt unna, og  arbeidarane har vore heldige og unngått snø og ruskever medan arbeidet har pågått. Det er Hans Opsvik som har hovudentreprisen, og skytinga er det Bernt Strømme som har stått for. Til no er vegen fram til tomtene...

Regnbogen

Årets fyrste observasjon av regnboge, eit optisk fenomen når sol og regn møtes. Litt usikker på kva gardsbruk regnbogen gjekk ned på denne gongen. Etter gamal tru skal der ligge ein skatt!!