Ny turrås til Haslevika

I fjor gjorde dei ferdig ei ny rås frå fonnoverbygget ved gamle Streketunnelen til Andakroken ved Sunnylvsfjorden. No er turråsa blitt rundtur om Haslevika.

Påsketreff på Ljøen er utsett

Vi var mange som gleda oss til sosielt treff og drøs med Sunnylven Pensjonistlag i amfiet på Øvre Ljøen tysdag i påskeveka. Men nei, koronaen har greidd å øydelegg også dette.

Bondekafé med fagprat og kaffi

Det kom regn og vind og Sunnylven Bygdekvinnelag avlyste grilling, kaffi og kaker på badestranda. På Bjørdal inviterte Sunnylven bondelag til Bondekafé og maskindemonstrasjon.

Fjerde renn i Sunnylvscup på ski

Det var lite, men nok snø i skiløypene i Hyttehola til at skigruppa fekk arrangert det 4. rennet i Sunnylvscup på ski torsdag 18. mars. Totalt deltok 33 jenter og gutar i rennet. Utan tidtaking: Fødd 2005: Aadne Kjellstadli Fødd 2007: Kristin Langeland, Selma Sjåstad Hole, David Røyrhus,...

Besøk av Gardekompani i august

Musikk og drilltropp ved 3. Gardekompani planlegg besøk på Vestlandet til sommaren i tida 10. til 22. august. Til Stranda kommune kjem musikk og drilltroppa 17. august, står å lese i skriv frå Hæren HMKG.