Nye styremedlemer i Peer Gynt galleriet

Gunnhild Kvam og Ole Hjalmar Bonsaksen vart nye styremedlemer då Per Gynt galleriet heldt generalforsamling sist veke. Selskapet slit økonomisk, men opnar for dagleg drift 1. juli.