Andakroken – ny digital trimpost

Den nye trimråsa til Andakroken stod ferdig i slutten av april i år. Trim- og friidrettsgruppa har fått ein del henvendingar med ønskje om at denne nye trimturen vert definert som trimpost. No er Andakroken lagt inn i Georeg slik at det er mogleg å registrere seg på...

Finsk selskap overtek Litlebø kraftverk

Litlebø kraftverk i Sunnylven er overteke av selskapet Finsk Kraft AB. Kraftverket ved Tryggestad har blitt drive privat gjennom selskapet Tryggestad kraft AS, men frå 15. mai skal den norske småkraftspesialisten Bekk og Strøm drifte kraftverket.

Russeavis – pengar til godt formål

Ut på formiddagen gjorde ein del av russen på Stranda sitt innrykk på Hellesylt for å selje sine aviser. Vestborg- russen var ute før 17. mai, medan dei raude og blå frå Stranda v.g. skule selde »Utrøna» på frigjeringsdagen. Ei innhaldsrik avis, som fekk godt sal. Rundt 150...

FESTDAG

I det best tenkelege vårver, med varm sol frå skyfri himmel, vart det ei svært vellukka 17. mai -feiring i Sunnylven. Det var i år Sunnylven Idrottslag som hadde teke på seg tilskipinga av programmet, og det var svært god oppslutning om dei ulike arrangementa. Barnetoget gjekk i år frå samfunnshuset,...

Søkjer støtte til utbetring av kløvveg

Gjennom Stranda kommune har Sunnylven IL, trimgruppa søkt Fylkeskommunen om tilskot til vedlikehald og utbetring av den gamle kløvvegen over Vardegjelet mellom Frøysa og Hole. Søknaden må godkjennast av Friluftsrådet.

STOR SKADE PÅ BUSTADHUS l FRØYSADALEN

Våningshuset til Borghild og Alf Frøysadal fekk store skader i ein brann laurdag i middagstida. Utanom det som eld og røyk øydela, vart det og store vannskader i huset i samband med sløkkingsarbeidet. Brannen vart meldt om lag klokka halv ett og brannstellet frå Hellesylt var raskt framme med brannsprøyta og fekk...