Har invitert Dronning Sonja

I samband med at turvegen over Ljøfjellet blir ferdig restaurert neste år har Stranda kommune og Ljøbrekkas Vener invitert Dronning Sonja til opning i august 2020.

Fjelltrimmen hadde auka besøk

Etter ein liten nedgang i fjor registrerte trimgruppa i Sunnylven IL auka oppslutning om fjelltrimmen i år. Auken var på 1689 fleire besøk eller 15.41 % på dei 25 poengpostane.