Vasslekasje i Hellesylt sentrum.

Det er brot på vasstilførselen til alle abonnentar i sentrum vest for elva. Lekkasjen er i gata mellom Ole Ringdal og Samfunnshuset. Folk frå kommunen arbeider med å reparere skaden og lovar at alle har vatnet tilbake i morgon tidleg.

Takkar for ei god tid som prest

Etter seks år leverte Stein Karstensen nøklane til kyrkjekontoret på Hellesylt og slutta av som sokneprest i Sunnylven. Som pensjonist blir familie og heim det viktige framover, seier han.

Siste gudsteneste med Stein

Mange kom til Sunnylven kyrkje då sokneprest i Sunnylven og Geiranger Stein Karstensen heldt si siste gudsteneste søndag. Etterpå vart det kyrkjekaffi, takketaler og gåver til den avtroppande soknepresten på kyrkjelydshuset.

Ingers Trans tek over drosjekøyring i Sunnylven

I ei melding til hellesylt.info skriv selskapet Ingers Trans at dei frå 27. september har fått ansvar for å legge til rette for drosjetransport på Hellesylt. Det tidlegare selskapet, Hellesylt Taxi har sagt frå seg løyvet.