Konsert ved Sunnylven skule

Det tona frå fleire instrument då elevar i musikkskulen i Sunnylven hadde konsert torsdag. Musikkverk som vart framført var av både store og kjente komponistar, men også eigne av elevane ved skulen.

Konkurrerer med hoppetau

Ved Sunnylven skule blir det dagleg hoppa høgt over eit langt hoppetau. Nasjonalforeininga for folkehelse sin årlege hoppetaukonkurranse er godt i gang.