Populært med fastelavnskafé

Sunnylven samfunnshus vart samlingsstad for mange laurdag. Dagen før fastelavnssøndag inviterte Sunnylven sanitetslag på kafé med sal av kaker, kaffi, bollar, fastelavnsris og utlodding.

Gjev plass for nybygg.

Tømmerhytta som Asbjørn Saarheim & Co har nytta som lokale for Hellesylt Kiosk & Gatekjøkken er no fjerna frå tomten og førebels lagra for sal. På tomten skal det no reisast eit bygg på 106 kvadratmeter som skal romme det nye gatekjøkkenet. Etter planane skal nybygget stå ferdig...

Verteikn frå primstaven

Den 22. februar er datoen for Petersmesse om våren, dagen som blir kalla Peter Stol og som frå gamalt av var ein merkedag for veret langt fram etter sommaren.

Sanitetslaget har halde årsmøte

Aktiviteten i Sunnylven sanitetslag er stor, der er nye arrangement stadig. For to veker sidan var det binding og sal av fastelavnsris, og komande laurdag 22. februar inviterer sanitetsdamene til fastelavnskafé.

Ikkje lovleg innkalling

Innkallinga til årsmøtet i Hellesylt Næringslag/Hellesylt Utvikling måndag kveld var ikkje i samsvar med vedtektene for laget. Nytt årsmøte blir halde om tre veker.

Innkalling årsmøte Hellesylt Næringslag / Hellesylt Utvikling

Årsmøte i Hellesylt Næringslag/Hellesylt Utvikling Måndag 17. februar klokka 20.00 på Sunnylven Samfunnshus Interimstyret oppmodar med dette bygdefolket til å bli med å ruste opp bygda vår for å møte framtida med optimisme.  Sakliste Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar og to personar til å skrive...