Fjernar trimbøker i tiltak mot korona

Folkehelsekoordinator Margrethe Fjetland Løvold skriv i e-post til idrettslag at det i samråd med smittevernlege er vedteke å drage inn alle poengbøker på trimpostar, både i fjelltrimmen og på Stikk UT-postane.

Sunnylvingen 17. april 1985

I Sunnylvingen frå 17. april 1985 kunne ein mellom anna lese at Fræna hadde gjesta bygda med to fotballag. Det var bilde av årets konfirmantar. Det var gjenval både i næringslaget og i vilt- og fiskelaget og det gamle bildet er tatt framfor forretninga til Nils Syltevig.

Norangsdalen open.

Fylkesveg 655 gjennom Norangsdalen er igjen open for trafikk. Det melder Vegtrafikksentralen i dag fredag 17. april kl. Og verutsiktene er gode, så kanskje blir det ein lenger periode for farande gjennom dalen med den fantastiske naturen.

Snart våronn

Om få dagar er våronna i gong for fullt. Då set bøndene plogen i jorda, for deretter å harve, gjødsle og så for det som skal bli årets avling av gras og rotvekstar. Og mekaniseringa i jordbruket har gjort store framsteg.

Det gamle bilete

Dette biletet er frå Hauge i Sunnylvsbygda. Vi har fått biletet tilsendt frå Jarle Hole, som igjen har motteke det frå Peder Hellebostad. Biletet er motiv på eit julekort som ein gong tidleg på 1900 vart sendt som helsing frå Marie Rørhuus til ei Pernille i Tafjord. Kva...

Staren er komen

Det er midten av april og på nord-Vestlandet laver snøen ned. Men det blir nok vår i år også, for no er staren komen.

Sunnylvingen 12. april 1985.

I Sunnylvingen frå 12. april 1985 var mykje av plassen via avskil med prestefolket Grethe og Roger Juul. Det var reportasje frå klubbmeisterskap i langrenn. Aslaug Kjellstad vann strikkekonkurransa og «Det gamle foto» var av Hellesylt Songlag.

Gudsteneste frå Sunnylven kyrkje

Gjennom påskeveka er det sendt gudstenester frå kyrkjer rundt om i indre Storfjordområdet. På 1. påskedag er den digitale gudsteneste frå Sunnylven kyrkje. I den høgreiste trekyrkja er det altartavla med motivet «Oppstoda» måla av kunstnaren Per Vigeland som møter alle ved fyrste innsteg. Slik også 1. påskedag...