Sunnylvingen 30. april 1982.

I Sunnylvingen frå 30. april 1982 kunne ein mellom anna lese om sjeldne Gjes(s)tar. Old-boys-laget tok 3. plass i stafett […]

Sunnylvingen 16. april 1982.

I Sunnylvingen frå 16. april 1982 var det mest fokus på den VERSTE SNØVERSPÅSKE I MANNS MINNE. Men det var […]

Corona-utbrot stoppa ribbåt-dåp

Reiselivsbedrifta Bonseye sitt arrangementet der dei nye elektriske rib-båtar skulle døypast er utsett. Årsaka er den uavklara smittesituasjonen som har oppstått i Stranda kommune.

Lokalt næringsliv kan søkje støtte

Stranda kommune har fått tildelt kompensasjonsmidlar frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til støtte for lokalt næringsliv. Det er no høve til å søkje fram til 7. mai kl. 23.59.

Framhaldande årsmøte i Sunnylven Idrottslag

Valnemnda har ikkje lukkast å finne kandidat til ny leiar i Sunnylven Idrottslag. Kan De tenkje deg å leie eit idrettslag med god økonomi, nye, gode anlegg for sommar- og vinteridrett og masse flott idrettsungdom?? Meld deg til velnemnda v/Magne Brekke!   Framhaldande årsmøte Sunnylven idrottslag Onsdag  21/04...