Kursar i våtdrakt og kajakk

Fjord Nature AS , firmaet med naturbaserte tilbod har auka pågang av kundar. Fleire leiger kanoar for opplevingar på fjorden, og andre vel kajakk og kurs i elvepadling.

NYTT GATEKJØKKEN OPNA l PINSA

I helga opna firma Asbjørn Saarheim & co det nye gatekjøkkenet sitt i Hellesylt sentrum. Nybygget har fått ei vakker utforming, med trekk frå det gamle sentrumsmiljøet. Gjennom sal frå kiosk og gatekjøkken, tek firmaet sikte på å gje eit tilbod både til bygdefolk, tilreisande og turistar.

Elevar rydda ein kulturarv.

Rydding av kulturarv og Fysisk fostring har vore prosjektoppgåve for elevane på ungdomssteget ved Sunnylven skule det siste året. Torsdag var elevar og to lærarar i Hellesylt Bygdetun og jobba med krattrydding.

Planlegg opningsfest i september

I løpet av 2020 håper styreleiaren i Ljøbrekkas Vener at turvegen frå Ljøen til Herdal er ferdig restaurert. Då kan det bli offisiell opningsfest, truleg i september.

SJU FØRSKULEBORN l ÅR

I førre veke møtte 7 spente born fram til førskuleveke og den første smaken på skulelivet. Tre dagar kvar med tre timar var programmet for denne veka. Dessutan var dei til lækjargransking. Lærar for dei desse dagane var Anne Marie Holmøyvik, og på biletet står ho saman med dei...

Andakroken – ny digital trimpost

Den nye trimråsa til Andakroken stod ferdig i slutten av april i år. Trim- og friidrettsgruppa har fått ein del henvendingar med ønskje om at denne nye trimturen vert definert som trimpost. No er Andakroken lagt inn i Georeg slik at det er mogleg å registrere seg på...

Finsk selskap overtek Litlebø kraftverk

Litlebø kraftverk i Sunnylven er overteke av selskapet Finsk Kraft AB. Kraftverket ved Tryggestad har blitt drive privat gjennom selskapet Tryggestad kraft AS, men frå 15. mai skal den norske småkraftspesialisten Bekk og Strøm drifte kraftverket.

Russeavis – pengar til godt formål

Ut på formiddagen gjorde ein del av russen på Stranda sitt innrykk på Hellesylt for å selje sine aviser. Vestborg- russen var ute før 17. mai, medan dei raude og blå frå Stranda v.g. skule selde »Utrøna» på frigjeringsdagen. Ei innhaldsrik avis, som fekk godt sal. Rundt 150...