Inntek scena på Ljøen i august

Mange flotte artistar og band har stått på scena til Fjellgården Øvre Ljøen sommaren 2020. I august kjem enno ei musikalsk oppleving, nemleg ungdomsbandet KILT frå Hellesylt.

Gode forhold under Andesleppet

Det var flotte forhold med god vassføring i Hellesyltfossen då startskotet small for det store andesleppet søndag. Og publikum følgde spent med, om ikkje fullt så mange som i korona-frie år.

Testa forma og sprang Hellesyltløpet

Odd Arild Dale, Førde IL har delteke i alle Hellesyltløpa og gått heilt til topps på resultatlista fleire gonger. Laurdag 4. juli sprang han den 6.7 km. lange løypa for 33. gong, åleine.

Kan få rekordstort kommunalt næringsfond

Det er kome signal frå fylkeskommunen om at Stranda kommune kan få ei rekordstor tildeling på 1.5 mill. kroner til det kommunale næringsfond (KNF) i 2020. Forklaringa  er ønskje om å stimulere nyetableringar og bedriftsutvikling etter Korona-situasjonen.