Vurderer innsparingar i rehabilitering av skule

Einingsleiar Roar Seljeset likar ikkje signal om nye nedskjeringar i rehabilitering av Sunnylven skule. Han er uroa for at innsparingar i kostnaden skal plukke prosjektet frå kvarandre. -Det gjev for mange midlertidige og dårlege løysingar, skriv han.

Registrerer arbeidskraft til landbruket

Norge har mange utanlandske sesongarbeidarar i landbruksnæringa. Dette gjeld spesielt innan frukt og grønt-produksjonen. Om korona-epidemien held fram ut over våren og sommaren kan Norge ha behov for arbeidskraft også innan husdyrstell.

Mangla mobilnett i fleire dagar

Det vart krise for fleire øvst i Sunnylvsbygda då mobilnettet fall ut sist helg. Men Telia kom raskt på plass og utbetra, og no får selskapet ros for servicen av næringssjef Inge Bjørdal i Stranda.

Stort snøras frå Steimsnibba

I Sunnylven gjekk eit større snøras frå Steimsnibba onsdag i 14.00-tida. Raset gjorde ikkje skade på folk eller eigedom, men fonnvinden var enorm, fortel Glenn W. Stadheim.

Får kanselleringar av cruisebåtanløp

Stranda Hamnevesen KF har fått kanselleringar av cruisebåtar i mars og april. Ingen får legge til kai eller setje passasjerar i land på grunn av korona-epidemien. Og turistferja utset oppstart frå 1. april med ein månad.

Pressemelding frå ÅRIM

Renovasjonsselskapet ÅRIM har sendt ut ei pressemelding i høve Korona-situasjonen. Storboss-aksjonen på Hellesylt blir utsett inn til vidare.

Avlyser eller utset arrangement

For å begrense spreiing av korona-viruset, og etter råd frå styresmakter blir fleire arrangement på Hellesylt og i Sunnylven avlyst eller utsett dei nærmaste dagane/vekene.

Attval på engasjert FrP-leiar

Frank Sve frå Stranda held fram som leiar for Framskrittspartiet i Møre og Romsdal. Politikaren med snart ein mannsalder bak seg som kommune –og fylkespolitikar er engasjert og har friske formuleringar om fleire saker.