Gjorde framlegg om løyving til sansehage

Sansehagen på uteområdet ved Sunnylven omsorgssenter er ikkje ferdig grunna mangel på pengar. I august skal Stranda kommunestyre seie ja eller nei til eit framlegg frå Egil Røyrhus (Sp) om ei løyving på 350.000.- til prosjektet.

Sunnylvingen 6. juli 1984.

I Sunnylvingen frå 6. juli 1984 kunne ein mellom anna lese om god innsats av dei lokale skyttarane. E-verket hadde laga utgreiing om kraftsituasjonen i Stranda kommune. Hovudutvalget for teknisk sektor har vore i Sunnylven og orientert seg om 10 aktuelle saker og Arild Ringdal vann vervepremie i...

Skal byggje ut høghastigheits breiband

Stranda kommune har signert kontrakt med Telenor om utbygging av høghastigheits breiband i Sunnylven.   Pressemelding: Stranda kommune Fredag 12. juli signerte Stranda kommune avtale om utbygging av høghastigheits breiband i delar av kommunen som ikkje har dekning i dag. Dette gjeld dei områda der ein fekk statleg...

Delevis ny rås til Nausane

I samband med BKK sitt arbeid med ny høgspentlinje vart råsa til Nausane oppkøyrd og dårleg for turgåarar. No har trimgruppa i Sunnylven IL merka ny trase til trimposten.

Sjukeheimsplassar inn i valkampen

Under den politiske debatten på scena under Hellesyltdagane kom Frank Sve, Frp inn på sjukeheimsplassane på Hellesylt som han hevdar blir lagt ned. Dette er bløff, seier ordføraren.