Corona-utbrot stoppa ribbåt-dåp

Reiselivsbedrifta Bonseye sitt arrangementet der dei nye elektriske rib-båtar skulle døypast er utsett. Årsaka er den uavklara smittesituasjonen som har oppstått i Stranda kommune.

Lokalt næringsliv kan søkje støtte

Stranda kommune har fått tildelt kompensasjonsmidlar frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til støtte for lokalt næringsliv. Det er no høve til å søkje fram til 7. mai kl. 23.59.