Prisar

Prisar for annonsering på hellesylt.info

Desse prisane gjeld for reklame på hellesylt.info si startside:
Reklameknapp på hellesylt.info si startside: Ein månad, kr. 350.-
Reklameknapp på hellesylt.info si startside: Eit år, kr 3.500.-
Annonsering på aktivitetskalendar, inntil 25 oppføringar pr. år; Gratis.
Betaling for hjelp med utforming av reklame; Etter avtale.