Sunnylven sanitetslag

Sunnylven sanitetslag vart skipa i 1912.

Sanitetslaget er tilslutta Norske Kvinners Sanitetsforening og arbeider for unge og eldre i Sunnylven.
Laget har møterom i andre høgda på Kyrkjelydshuset.

Sanitetslaget skipar mellom anna til julefest for pensjonistar, adventsstund for pensjonærane på omsorgssenteret og frukost på skulen for born og lærarar på Luciadagen.

For å skaffe pengar til aktivitetane arrangerer laget lardagskafe, basar og loppemarknad under Sommardagar på Hellesylt.
I tillegg til å arbeide for lokale formål yter sanitetslaget årleg bidrag til forsking på alvorlege sjukdomar, kamp mot vald og stoffmisbruk og til forsking omkring mental helse.

Sunnylven sanitetslag blir leia av eit styre på fem medlemer, og med «flat struktur».

Hovedstyret i 2014:

Kari Hauso Stadheim,
Britt Hauge
Ester Kjellstadli
Anne Marie Hauge
Ingebjørg Sårheim Fivelstad

Varamedlemer til styret:

Solfrid Lien
Hilde Langlo Brekke
Ruth N. Frøysa

Valnemnd:

Laila Røyrhus
Elise Rørhuus-Øie
Solbjørg Alme