Tagged: badehuset

Set badehuset i topp stand

Mykje arbeid skal utførast i vår og sommar for å setje det særprega badehuset på Hellesylt i topp stand. Arbeidet har alt starta og mykje skal gjerast på dugnad.

Ønskjer bilete av badehus og stupetårn

Hellesylt Ungdomslag og badehusstyret førebur arbeidet med gjenreising av stupetårn og anna restaurering av badehuset. Dei ønskjer no bilete som viser korleis alt såg ut kring 1937.

Fekk pengegåve til stupetårn

På vegne av laget kunne HUL-leiar Marianne Fivelstad ta mot ein sjekk på heile 165.000,- kroner frå Sparebankstiftelsen nyleg. Pengane skal gå til finansiering av nytt stupetårn ved badehuset på Hellesylt.

Ikkje nytt stupetårn i sommar

Hellesylt Ungdomslag vil reise stupetårnet ved det freda badehuset på Hellesylt slik at det blir ståande i mange år. Byggemåte og materialval som blir foreslått går Fylkeskonservatoren i mot.

Badehuset kan bli freda.

Badehuset på Hellesylt vart vald til Stranda kommune sitt kulturminne i 1997. No kan den særprega bygninga bli freda.