Tagged: Dagmar

Flaug frå Kopen

Onsdag landa fire basehopparar trygt ved Helsetvatnet. Forholda var gode under prøvehoppa, både på toppen av Helsetkopen og i landingsområdet.

Grøn Hellesylt stadion

Torsdag 19. juli starta arbeidet med å legge nytt kunstgras på Hellesylt stadion. Dagen etter var Hellesylt stadion grøn igjen, men regnver kan skape vanskar med å få fullført arbeidet.

Hellesylt stadion blir rydda

    Etter at formannskapet i Stranda nytta hasteparagrafen og bevilga 300.000 til opprydding av Hellesylt stadion, vart arbeidet sett i gong. I løpet av to lange dagar er øydeleggingan etter juleorkanen fjerna.

Stormskada småbåthamn utbetra

Også småbåthamna på Hellesylt fekk merker etter uveret i jula i fjor. Flytebrygger vart skada og det same vart moloen ut mot fjorden. No har Hellesylt småbåtlag fått utbetra skaden.

Vil rydde Hellesylt stadion

Fleire firma var interessert i ryddejobben på Hellesylt stadion, men berre eitt har kome med anbod. Stranda Gjennvinning & Transport A/S kan gjere jobben for 593.000,- kroner.

Utbetring av stadion i det blå

På kommunestyremøtet i Stranda 14. mars var den skada kunstgrasbana på Hellesylt stadion oppe som sak. Eit samrøystes kommunestyre vedtok at bana skal reparerast.

Fekk naustet knust

Ragnar Kaland fekk naustet sitt på Hellesylt knust i uveret som herja i jula. No jobbar han med å ordne det formelle for å gjenreise det spesielle ”landemerket” på Korsbrekke.

Skadeskjønn avlyst

Skaden på Hellesylt stadion kjem ikkje inn under erstatning frå Naturskadefondet. Det er beskjeden frå lensmann Evelyn Liseth. Heller ikkje forsikringsselskapet til Sunnylven IL vil bidra med pengar til utbetring av naturskaden.

Takstmenn til Hellesylt stadion

Det blir skadetakst på Hellesylt stadion fredag 10. februar. Deretter kan arbeidet med å førebu restaurering av stadion starte, seier prosjektleiar Cato Andersen.