Tagged: Gamleskulen Aktivitetsmuseum

Årsmøte i Venneforeining

Venneforeininga i Hellesylt Bygdetun har halde årsmøte. I tillegg til årsmøtesaker fekk tolv frammøtte sjå gamle bilete frå Sunnylven, og bli servert kaffi og sveler.

Snart nytt steintak

Arbeidet med å renovere taket på gamleskulen på Hellesylt går svært bra. I tillegg til dugnadsarbeid er det HT Bygg Hellesylt som utfører jobben for eigaren, foreninga Gamleskulen Aktivitetsmuseum.

Gullkornmiddlar til restaurering

Torsdag denne veka fekk foreninga Gamleskulen aktivitetsmuseum på Hellesylt overrekt 40.000.- kroner av Gullkornmiddlar frå Sparebanken Møre. Pengane går til utbetring av taket på det gamle skulehuset på Hellesylt.

Attval i Gamleskulen Aktivitetsmuseum

Heile styret med styreleiar vart samrøystes attvald då Gamleskulen Aktivitetsmuseum heldt årsmøte. Foreninga som vart skipa i fjor for å ta vare på det gamle skulebygget på Hellesylt har fått mange medlemmar siste året.

Gamleskulen skal få nytt tak

Foreninga Gamleskulen aktivitetsmuseum har overteke det gamle skulebygget på Hellesylt frå Stranda kommune. Huset skal bli eit levande skulemuseum og nyttast til spesielle samlingar. Bygget treng vedlikehald og foreninga ber no bygdefolk og andre om økonomisk støtte for å ta vare på den gamle skulestova frå 1898.