Tagged: Hellesylt Cruisekai

Til kai utan problem

For tredje gong i sommar la cruiseskipet MSC Splendida til ved Hellesylt kai tysdag. I august kjem den 333 meter lange kolossen tilbake.

Største til kai torsdag

Torsdag 4. juni kjem turistbåten MSC Splendida til Hellesylt og Geiranger. Cruisekolossen på 333 meter legg til ved Hellesylt kai kl. 08.00.

Empress til kai i morgon

Siste om besøk av Empress. Empress kjem til Hellesylt kai kl. 10.00 torsdag og går til Geiranger etterpå. Då har det blitt endringar grunna stengd veg over Geirangerfjellet. Driftsleiar i Stranda Hamnevesen Inge Hole melder i kveld at cruisbåten Empress kjem tilbake til Hellesylt om kvelden 28. mai og blir...

Fyrste cruisebåt fredag

Fleire cruisebåtar har besøkt Geiranger alt og fredag kjem fyrste til Hellesylt. Dermed er  cruisetrafikken i gong, men med litt færre anløp enn i fjor.

Løyvde pengar til toalett

  Under visse forutsetningar har Stranda Hamnevesen KF løyvd 300.000.- kroner til forbetring av kapasiteten av offentlege toalett i Geiranger og på Hellesylt.

Hentar millionverdiar frå skogen

På grusbana på Hellesylt ligg fleire hundre kubikkmeter tømmer frå skogane i Sunnylven. I desember går fyrste båtlast ut frå Hellesylt kai til Tyskland.

Siste båt til cruisekaia

Eitt av dei aller største cruiseskipa, MSC Poesia vart siste båt til cruisekaia på Hellesylt denne sesongen. Etter å ha sett i land turistar for turen ”over land” vart trossene løyste og dermed var sesongen slutt.

Fantastisk god cruisekai

Tidleg onsdag morgon kom eitt av dei aller største cruiseskipa til kai på Hellesylt. Få minutt seinare kunne fleire hundre reisande gå i land for å ta fatt på turen ”over land”.