Tagged: Hellesylt Cruisekai

Programmet klart for kaiopning

Om bord på cruiseskipet Empress håpa 900 passasjerar på overlandstur etter at skipet har lagt til kai på Hellesylt 17. mai. Den turen kan bli avlyst etter som vegen over Geirangerfjellet framleis er vinterstengt.

Klart for kaiopning

Alt er klart for opning av nye-kaia på Hellesylt 17. mai. Det stadfestar hamnesjef Rita Berstad Maraak.

Cruiseskip til kai 17. mai

Ved utgangen av januar hadde 117 cruisebåtar meldt sin ankomst til Hellesylt i 2012. Det aller første skipet, Empress legg til kai 17. mai.

Cruisekaia på Hellesylt klar til mai

Arbeidet med cruisekaia på Hellesylt er i rute og skal stå ferdig seinast 1. mai. Og stadig kjem fleire cruisebåtar som tingar kaiplass, fortel hamnesjef Rita Berstad Maraak.

Cruisekaia på Hellesylt tek form

Arbeidet med den nye cruisekaia på Hellesylt går etter planen. Lydnivået fortalde om pæling av røyr, og byggfirma K. Nordang A/S gjorde klart for ny støyping av beresøyler.

Fyrste kaidragarane ferdig

På industriområdet i Svemorka på Stranda er tilsette ved entreprenør Kjell Nordang a/s i full gang med støyping av dragarar til cruisekaia på Hellesylt. Heile dekket er ferdigstøypt.

I rute med cruisekaia

Peling av røyr for fundament til djupvasskaia på Hellesylt går etter planen. Arbeidet er omlag halvgjort og Kjell Nordang i entreprenørselskapet K Nordang a/s trur sjølve kaia er klar til august.

Brosjyre frå Stranda Hamnevesen

Stranda Hamnevesen har gjeve ut ei ny brosjyre der Geirangerfjorden, Geiranger og dei nye cruisehamnene både på Stranda og Hellesylt vert presentert.

Positiv simulatortest

Verken vind eller straumforhold vil skape vanskar for store cruise-skip som skal legge til ved djupvasskaia på Hellesylt. Det er konklusjonen etter simulatortest ved Høgskulen i Ålesund.

Klart for cruisekai

Nyleg vart stålrøyr til djupvasskaia på Hellesylt tinga. Byggearbeidet vil starte etter sommarferien, for fleire turistbåtane har alt tinga plass ved cruisekaia på Hellesylt til neste sesong.

Reguleringsplan for djupvasskai klar

Reguleringsplanen for djupvasskai på Hellesylt vart presentert på eit folkemøte denne veka. Møre og Romsdal fylke har ingen merknader til planen som blir handsama av Stranda kommunestyre onsdag 17. februar.