Tagged: joyful

NVE utset synfaring

Det blir inga synfaring av planlagde kraftprosjekt i Sunnylven i år. NVE har i brev til Stranda Energi AS gjeve melding om at det blir synfaring fyrst neste vår.

Ein gild julekonserten

Julekonserten med lokale song og musikkrefter i Sunnylven gleda mange seg til. Søndag kom høgdepunkta på rekke og rad.

Lysmesse i Sunnylven kyrkje

Lysmessa vart innleia med prosesjon av sokneprest Stein Karstensen saman med konfirmantar og medlemer i ungdomskoret Joyful. Deretter vart det mykje vakker song av ungdomskoret, akkompagnert på gitar av kulturskulelærar Eirik Torset.

Støttekonsert fylte kulturhuset

Storfjord kulturhus var neste fylt til siste stol då initiativrike privatpersonar i samarbeid med Stranda Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og Storfjord kulturhus arrangerte støttekonsert for tyfonråka på Fillipinane.

Strålande støttekonsert

Berre vel hundre betalande fekk med seg ein halvannan time med varierte innslag frå scena i Storfjord kulturhus laurdag. Stranda kommune, Stranda Helselag og Sunnylven sanitetslag stod bak arrangementet til støtte for demens-saka.