Tagged: kraftutbygging

NVE utset synfaring

Det blir inga synfaring av planlagde kraftprosjekt i Sunnylven i år. NVE har i brev til Stranda Energi AS gjeve melding om at det blir synfaring fyrst neste vår.

Opna Litlebø kraftverk

Borghild Lillebø Hauso hadde leita fram ei saks laga av Ole Kjellstad i 1860 då ho skulle klippe silkebandet og opne Litlebø Kraftverk. Snora i nasjonalfargar vart kutta og dermed var ei ny livsåre i Tryggestadgrenda offisielt i drift.

Litlebø Kraftverk har starta opp

Tryggestad-grenda i Sunnylven har fått sin merkedag. ”Vatnvegar” til Litlebø Kraftverk er blitt fylte opp og straumproduksjonen er i gong. Så langt har prøvedrifta gått utan vanskar.

Konsesjon til kraftverk i Sunnylven

Norges Vassdrags-og energidirektorat har gjeve konsesjon til to kraftprosjekt i Sunnylven, Litlebø kraftverk og Ringdal kraftverk. Sætreelva  kraftverk fekk avslag mellom anna på grunna av det særprega fosselandskapet til elva.