Tagged: laksefiske

Fører laksestamma vidare.

Ved klekkeriet i Husøyna i Sunnylven går kultiveringsarbeidet som vanleg. Der er rogn og mjølke til over 100.000 lakseyngel på plass i oppdrettskara.

Laksefiske startar laurdag

Laurdag 1. juni opnar laksefiske i Korsbrekkeelva i Sunnylven. Elva er saman med Stordalselva dei einaste med så tidleg fiskestart på Sunnmøre.

Sikra stamlaks til klekkeriet

      Laurdag sikra elveeigarar og laksefiskarar seg mykje fin stamlaks til klekkeriet i Husøyna. 100 000 yngel skal framavlast for utslepp i elva neste år.

Storlaksen beit i Fløtehølen

Håvard Kaland, Sykkylven hadde truleg to av sine mest spanande timar i livet då han fekk storlaks i Korsbrekkeelva. 13.2 kilo vog ruggen som er den største så langt i år.

Fin start i Korsbrekkeelva

Det vart kjempestart på laksefiske i Korsbrekkeelva onsdag. På fyrste fiskedag vart det landa fleire laksar og sjøaure, den største laksen vog 9.8 kg.

Førebur ny laksesesong i Korsbrekkeelva

Utbetring av gamle laksetrapper og opparbeiding av biotopar for lakseyngel er tiltak som skal gjennomførast før fiskesesongen startar i Korsbrekkeelva, seier leiar i grunneigarlag Ragnar Kaland. Som i fjor blir fiskesesongen i elva frå 1. juni til ut august.

Nye lakseyngel veks fram

I desse dagar vaknar det til liv i klekkeriet i Husøyna ved Korsbrekkeelva. Små laksebarn har gjort sine fyrste symjeturar i klekkekara, nokre veker seinare enn vanleg.

God opning i Korsbrekkeelva.

Laksefisket starta i Korsbrekkeelva i dag tidleg og fisken let ikkje vente med å ”bite” på kroken. 15 laks på nokre få timar var ein rekordbra start den fyrste fiskedagen.

Fostrar fram ny årgang lakseyngel

  Det har blitt mange våte og kalde dagar ved lakseklekkeriet i Husøyna også denne hausten for Arne Korsbrekke. No er rogn og mjølke til 100.000 yngel er på plass i oppdrettskara. Nye storlaksar er sikra og vil finne vegen til Korsbrekkeelva i åra som kjem. Det trur...

Godt fiske i Korsbrekkeelva

Laksefiske i Korsbrekkeelva var svært bra i år. Betydeleg betre enn i fjor, fortel Ragnar Kaland, sjølv ivrig fiskar i elva.