Tagged: pensjonistlag

”Den gyldne spaserstokk”

Under pensjonistfesten på Sunnylven kyrkjelydshus var det utdeling av merker for ”Den gyldne spaserstokk” i Sunnylven. Trimarrangementet er eit samarbeid mellom Sunnylven sanitetslag og Sparebanken Møre.