Tagged: Sunnylven Bondelag

Unge bønder styrer Sunnylven Bondelag

Fleire bruk med eigarskifte det siste året har gjeve nye, unge bønder som satsar på jordbruksyrket i Sunnylven. Dette avspegla seg under årsmøtet og val av styre i Sunnylven Bondelag.

Arrangerte førstehjelpskurs

15 medlemer deltok på førstehjelpskurset som Sunnylven Bondelag arrangerte i samarbeid med Stranda Røde Kors på Hellesylt laurdag. Eit nyttig kurs, tykte bondelagsleiar Peder Hellebostad.

Mange på bondekafe

Leiar i Sunnylven Bondelag, Peder Hellebostad kunne ønske vel møtt til eit tretti-talls medlemer då laget inviterte til bondekafe sist veke. Hovedtema på møtet var kjøp av straumaggregat.

Vil slå saman bondelag

Styra i Sunnylven bondelag og Stranda bondelag går inn for at dei to faglaga slår seg saman. I eit rundskriv som er utsendt til medlemane, går det fram at saka kjem opp til vedtak på årsmøta i haust.

Bønder slutta opp om dyrevelferd

Kursserien dyrevelferd hos storfe er i gong. På innleiande møter i Sykkylven og på Hellesylt var det godt frammøte av husdyrbrukarar, vel 20 i Sykkylven og 73 på Hellesylt.

Oppstart av kurs i dyrevelferd

Torsdag i veke 3 blir fyrste møte i kursopplegget ”Dyrevelferd hos storfe” halde på Sunnylven samfunnshus.Totalt er kurset på 15 timar.

Attval i Sunnylven Bondelaget

Endre Frøysa held fram som leiar i Sunnylven Bondelag. Nils Kåre Frøysa vart nytt styremedlem etter Inge Røyrhus som sa frå seg attval. Resten av styret held fram.