Tagged: Sunnylven kyrkjelyd

Imponerte med minikonsert

Kva var minikonsert, to – tre, nei fire songar var ein minikonsert meinte dei fire som underheldt med songinnslag både på norsk og engelsk under årsmøtet i kyrkjelyden.

Årsmøte i Sunnylven kyrkjelyd

Nyleg vart det halde årsmøte i Sunnylven kyrkjelyd. Her vart det lagt fram ei svært god årsmelding som var innom all aktivitet i tilknyting til kyrkjelege hendingar. Også frå rekneskapen til Sunnylven sokneråd vart det presentert solide tal.

Prost Svein Runde tilbake

Når Anne Line Kroken sluttar som prestevikar i Sunnylven og Geiranger, deler prost Svein Runde og pensjonert prest Nils Beite på tenestene i kyrkjelydane ut året.

Sommarjobben som prestevikar over

Frå midten av juni har Anne Line Kroken vore prestevikar i Sunnylven og Geiranger. Søndag held ho si siste gudsteneste i Sunnylven kyrkje denne sommaren.

Gudsteneste på Flofjellet

Søndag sette kyrkjefolk frå Stryn og Sunnylven kvarandre stemne på Flofjellet. Gudstenesta var ved prestevikar Anne Line Kroken og samla vel 30 unge og eldre.

Sokneprest fram til sommaren

Fyrste nyttårsdag vart Svein Runde innsett som prost i Austre Sunnmøre prosti. Det skjedde i Ørskog kyrkje med biskop og andre kyrkjelege representantar til stades. Fram til sommaren er Svein Runde også sokneprest i Sunnylven og Geiranger.

Mange brudevigsler for Runde

Sokneprest Svein Runde går ein travel vår og sommar i møte. I tillegg til faste kyrkjelege gjeremål, skal presten i Sunnylven og Geiranger vigsle 21 brudepar.