Tagged: Sunnylven Sau og Geit

Sunnylven Sau og Geit jubilerer

Sunnylven Sau og Geit feirar 60-års jubileum fredag 9. november på Tronstad grendahus. Der blir det servert festmiddag, gode historier og attersyn.

Sunnylven sau og geit beste faglag

På årsmøtet til Møre og Romsdal sau og geitavlslag vart Sunnylven sau og geit tildelt utmerking som beste lokallag i fylket. Prisen var eit rosemåla fat.